สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดสระบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

สระบุรี

8,233

185

2,095

เมืองสระบุรี 253 7 25
แก่งคอย 1,600 19 701
หนองแค 151 7 31
วิหารแดง 198 8 93
หนองแซง 45 2 11
บ้านหมอ 380 15 94
ดอนพุด 50 2 10
หนองโดน 80 5 10
พระพุทธบาท 875 26 315
เสาไห้ 50 2 25
มวกเหล็ก 3,512 62 622
วังม่วง 108 3 35
เฉลิมพระเกียรติ 931 27 123