สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดชัยนาท

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

ชัยนาท

3,240

62

728

เมืองชัยนาท 110 11 0
มโนรมย์ 240 12 0
วัดสิงห์ 840 5 647
สรรพยา 50 5 2
สรรคบุรี 400 6 0
หันคา 1,300 13 79
หนองมะโมง 300 10 0
เนินขาม 3,250 63 728