สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดสิงห์บุรี

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดสิงห์บุรี

22

500

63

เมืองสิงห์บุรี 5 60 0
บางระจัน 4 160 1
ค่ายบางระจัน 3 30 0
พรหมบุรี 2 60 0
ท่าช้าง 3 90 63
อินทร์บุรี 5 100 0