สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดลพบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

ลพบุรี

23,697

365

7,115

เมืองลพบุรี 1,826 35 438
พัฒนานิคม 3,206 55 37
โคกสำโรง 826 15 506
ชัยบาดาล 7,783 84 2,541
ท่าวุ้ง 757 25 171
บ้านหมี่ 599 6 435
ท่าหลวง 1,520 23 358
สระโบสถ์ 2,170 30 483
โคกเจริญ 1,320 18 315
ลำสนธิ 2,790 56 1,329
หนองม่วง 900 18 502