สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดลพบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

ลพบุรี

24,463

383

7,404

เมืองลพบุรี 1,826 35 438
พัฒนานิคม 3,226 56 37
โคกสำโรง 916 18 506
ชัยบาดาล 7,983 85 2,582
ท่าวุ้ง 757 25 171
บ้านหมี่ 679 7 436
ท่าหลวง 1,520 23 358
สระโบสถ์ 2,170 30 548
โคกเจริญ 1,320 18 315
ลำสนธิ 3,016 65 1,411
หนองม่วง 1,050 21 602