สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดอ่างทอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

อ่างทอง

4,332

108

606

เมืองอ่างทอง 600 20 0
ไชโย 1,450 29 199
ป่าโมก 972 20 128
โพธิ์ทอง 300 6 20
แสวงหา 80 4 2
วิเศษชัยชาญ 730 19 65
สามโก้ 200 10 192