สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

พระนครศรีอยุธยา

3,545

193

767

พระนครศรีอยุธยา 200 10 1
ท่าเรือ 380 19 84
นครหลวง 140 9 50
บางไทร 590 21 12
บางบาล 380 19 133
บางปะอิน 280 14 36
บางปะหัน 135 9 43
ผักไห่ 160 8 111
ภาชี 190 19 0
ลาดบัวหลวง 299 17 67
วังน้อย 120 8 20
เสนา 110 7 0
บางซ้าย 131 11 57
อุทัย 120 6 38
มหาราช 210 11 100
บ้านแพรก 100 5 15