สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดปทุมธานี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

ปทุมธานี

4,928

152

1,256

เมืองปทุมธานี 352 17 50
คลองหลวง 140 3 84
ธัญบุรี 659 32 104
หนองเสือ 2,280 41 733
ลาดหลุมแก้ว 227 8 75
ลำลูกกา 260 9 64
สามโคก 1,010 42 146