สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดปทุมธานี

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดปทุมธานี

116

3,132

185

เมืองปทุมธานี 16 322 0
คลองหลวง 3 120 0
ธัญบุรี 31 605 3
หนองเสือ 17 1,060 182
ลาดหลุมแก้ว 4 95 0
ลำลูกกา 6 150 8
สามโคก 39 780 0