สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดปทุมธานี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

ปทุมธานี

5,328

155

1,256

เมืองปทุมธานี 352 17 50
คลองหลวง 540 6 84
ธัญบุรี 659 32 104
หนองเสือ 2,280 41 733
ลาดหลุมแก้ว 227 8 75
ลำลูกกา 260 9 64
สามโคก 1,010 42 146