สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดนนทบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

นนทบุรี

2,454

92

367

เมืองนนทบุรี 603 10 55
บางกรวย 590 26 100
บางใหญ่ 310 13 42
บางบัวทอง 301 16 0
ไทรน้อย 300 14 84
ปากเกร็ด 350 13 86