สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดสมุทรปราการ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

สมุทรปราการ

2,485

76

538

เมืองสมุทรปราการ 120 6 51
บางบ่อ 135 4 30
บางพลี 1,440 32 186
พระประแดง 250 10 121
พระสมุทรเจดีย์ 20 1 0
บางเสาธง 520 23 150