สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเจาะไอร้อง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 1 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 3 กันยายน 2562 44 44 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 5 กันยายน 2562 49 48 รายชื่อ