สรุปยอดห้องอบรม อำเภอจะแนะ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมอำเภอจะแนะ 1 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
2. หอประชุมอำเภอจะแนะ 21 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
3. หอประชุมอำเภอจะแนะ 2 กันยายน 2562 55 51 รายชื่อ
4. หอประชุมอำเภอจะแนะ 3 กันยายน 2562 55 51 รายชื่อ
5. หอประชุมอำเภอจะแนะ 24 กันยายน 2562 20 6 รายชื่อ