สรุปยอดห้องอบรม อำเภอจะแนะ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมอำเภอจะแนะ 1 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
2 หอประชุมอำเภอจะแนะ 21 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
3 หอประชุมอำเภอจะแนะ 2 กันยายน 2562 55 51 รายชื่อ
4 หอประชุมอำเภอจะแนะ 3 กันยายน 2562 55 51 รายชื่อ
5 หอประชุมอำเภอจะแนะ 24 กันยายน 2562 20 3 รายชื่อ