สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสุไหงปาดี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 1 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 8 สิงหาคม 2562 20 6 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 3 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 4 กันยายน 2562 60 9 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 5 กันยายน 2562 60 29 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 6 กันยายน 2562 60 37 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 8 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 9 ตุลาคม 2562 80 66 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 10 ตุลาคม 2562 20 10 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 17 ตุลาคม 2562 20 1 รายชื่อ