สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสุไหงโก-ลก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศพก.อ.สุไหงโก-ลก 19 สิงหาคม 2562 50 43 รายชื่อ
2 ศพก.อ.สุไหงโก-ลก 2 กันยายน 2562 41 41 รายชื่อ
3 ศพก.อ.สุไหงโก-ลก 3 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 18 ตุลาคม 2562 0 1 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 22 ตุลาคม 2562 50 34 รายชื่อ