สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสุคิริน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 1 สิงหาคม 2562 10 2 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 17 กันยายน 2562 80 18 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 18 กันยายน 2562 70 20 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 24 กันยายน 2562 30 6 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 25 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ