สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแว้ง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 7 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 14 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 21 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 28 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 4 กันยายน 2562 39 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 5 กันยายน 2562 43 0 รายชื่อ