สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแว้ง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 3 ตุลาคม 2562 82 38 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 15 ตุลาคม 2562 44 41 รายชื่อ