สรุปยอดห้องอบรม อำเภอรือเสาะ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 1 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 4 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 5 กันยายน 2562 31 26 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 16 ตุลาคม 2562 15 2 รายชื่อ