สรุปยอดห้องอบรม อำเภอระแงะ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 27 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 2 ตุลาคม 2562 25 24 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 4 ตุลาคม 2562 25 3 รายชื่อ