สรุปยอดห้องอบรม อำเภอระแงะ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 2 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 5 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 7 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 9 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 12 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 14 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 16 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 19 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 21 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 23 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 26 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 28 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 30 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 2 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 4 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 6 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 9 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 11 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 13 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 16 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 18 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 20 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 23 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 25 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 27 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 2 ตุลาคม 2562 25 0 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 4 ตุลาคม 2562 25 0 รายชื่อ
28. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 7 ตุลาคม 2562 25 0 รายชื่อ
29. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 9 ตุลาคม 2562 25 0 รายชื่อ
30. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 11 ตุลาคม 2562 25 0 รายชื่อ
31. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 14 ตุลาคม 2562 25 0 รายชื่อ
32. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 16 ตุลาคม 2562 25 0 รายชื่อ
33. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 18 ตุลาคม 2562 25 0 รายชื่อ