สรุปยอดห้องอบรม อำเภอยี่งอ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ 6 สิงหาคม 2562 0 2 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ 13 สิงหาคม 2562 10 2 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ 6 กันยายน 2562 47 47 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ 10 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ 11 กันยายน 2562 49 49 รายชื่อ