สรุปยอดห้องอบรม อำเภอยี่งอ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ 13 สิงหาคม 2562 10 2 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ 20 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ 27 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ 6 กันยายน 2562 47 47 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ 10 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ 11 กันยายน 2562 49 49 รายชื่อ