สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบาเจาะ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 4 กันยายน 2562 100 47 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 7 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 8 ตุลาคม 2562 50 3 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 9 ตุลาคม 2562 50 2 รายชื่อ