สรุปยอดห้องอบรม อำเภอตากใบ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 4 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 10 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ