สรุปยอดห้องอบรม อำเภอตากใบ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 6 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 13 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 20 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 27 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 3 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 4 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 10 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 17 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 15 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ