สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองนราธิวาส

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 1 สิงหาคม 2562 35 32 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 8 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 13 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 2 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 3 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 4 กันยายน 2562 120 110 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 6 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 10 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 12 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 17 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 19 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 24 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 26 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 1 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 3 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 8 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 10 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 15 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 17 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ