สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองนราธิวาส

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 1 สิงหาคม 2562 35 32 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 8 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 4 กันยายน 2562 120 110 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 6 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
5 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 25 กันยายน 2562 10 3 รายชื่อ
6 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 3 ตุลาคม 2562 15 1 รายชื่อ