สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกรงปินัง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 8 สิงหาคม 2562 30 15 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 3 กันยายน 2562 130 58 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 17 กันยายน 2562 46 45 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 19 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 24 กันยายน 2562 40 37 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 26 กันยายน 2562 84 84 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 1 ตุลาคม 2562 12 2 รายชื่อ