สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกาบัง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 28 สิงหาคม 2562 30 2 รายชื่อ
2 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 3 กันยายน 2562 70 20 รายชื่อ
3 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 6 กันยายน 2562 70 47 รายชื่อ
4 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 24 กันยายน 2562 70 56 รายชื่อ