สรุปยอดห้องอบรม อำเภอยะหา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา 6 สิงหาคม 2562 20 7 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา 2 กันยายน 2562 65 65 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา 24 กันยายน 2562 40 23 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา 25 กันยายน 2562 25 22 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา 3 ตุลาคม 2562 30 15 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา 4 ตุลาคม 2562 20 1 รายชื่อ