สรุปยอดห้องอบรม อำเภอธารโต

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 1 สิงหาคม 2562 20 4 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 9 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 4 กันยายน 2562 30 5 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 20 กันยายน 2562 60 9 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 25 กันยายน 2562 65 10 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 26 กันยายน 2562 50 2 รายชื่อ