สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบันนังสตา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมอำเภอบันนังสตา 29 สิงหาคม 2562 95 95 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 17 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 19 กันยายน 2562 15 10 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 23 กันยายน 2562 20 15 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 24 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 25 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ