สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเบตง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 2 กันยายน 2562 45 30 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 3 กันยายน 2562 40 28 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 4 กันยายน 2562 40 10 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 5 กันยายน 2562 40 46 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 6 กันยายน 2562 40 14 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 16 กันยายน 2562 40 24 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 17 กันยายน 2562 40 50 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 18 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 20 กันยายน 2562 30 12 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 23 กันยายน 2562 30 10 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 24 กันยายน 2562 20 3 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 25 กันยายน 2562 50 7 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 26 กันยายน 2562 30 5 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 30 กันยายน 2562 30 11 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 1 ตุลาคม 2562 30 3 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 2 ตุลาคม 2562 20 2 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 3 ตุลาคม 2562 30 12 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 4 ตุลาคม 2562 30 7 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 7 ตุลาคม 2562 30 9 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 8 ตุลาคม 2562 30 3 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 9 ตุลาคม 2562 20 1 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 10 ตุลาคม 2562 30 2 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 15 ตุลาคม 2562 10 1 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 17 ตุลาคม 2562 10 2 รายชื่อ