สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่ลาน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน 4 กันยายน 2562 25 21 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน 23 กันยายน 2562 35 30 รายชื่อ