สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกะพ้อ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 14 สิงหาคม 2562 20 7 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 21 สิงหาคม 2562 10 3 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 3 กันยายน 2562 10 7 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 4 กันยายน 2562 20 14 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 5 กันยายน 2562 15 14 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 23 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 24 กันยายน 2562 10 10 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 25 กันยายน 2562 10 10 รายชื่อ