สรุปยอดห้องอบรม อำเภอยะรัง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 10 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 17 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 18 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ