สรุปยอดห้องอบรม อำเภอยะหริ่ง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 22 สิงหาคม 2562 25 6 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 28 สิงหาคม 2562 25 9 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 29 สิงหาคม 2562 25 8 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 2 กันยายน 2562 40 31 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 3 กันยายน 2562 40 36 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 4 กันยายน 2562 40 35 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 5 กันยายน 2562 40 35 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 6 กันยายน 2562 50 31 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 18 กันยายน 2562 50 27 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 19 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 23 กันยายน 2562 40 25 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 24 กันยายน 2562 40 21 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 25 กันยายน 2562 40 2 รายชื่อ