สรุปยอดห้องอบรม อำเภอไม้แก่น

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 29 ตุลาคม 2562 80 10 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 30 ตุลาคม 2562 40 11 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 31 ตุลาคม 2562 40 40 รายชื่อ