สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสายบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 1 สิงหาคม 2562 20 9 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 8 สิงหาคม 2562 20 7 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 15 สิงหาคม 2562 20 10 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 22 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 2 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 3 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 4 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 5 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 6 กันยายน 2562 20 4 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 9 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 24 กันยายน 2562 85 73 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 25 กันยายน 2562 20 11 รายชื่อ