สรุปยอดห้องอบรม อำเภอมายอ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 3 กันยายน 2562 15 14 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 4 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 5 กันยายน 2562 16 15 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 9 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 19 กันยายน 2562 35 34 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 23 กันยายน 2562 36 35 รายชื่อ