สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปะนาเระ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 8 สิงหาคม 2562 20 7 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 2 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 3 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 4 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 5 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 6 กันยายน 2562 30 21 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 7 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 9 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 10 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 20 กันยายน 2562 40 34 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 23 กันยายน 2562 45 41 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 24 กันยายน 2562 50 31 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 27 กันยายน 2562 20 9 รายชื่อ