สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองจิก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 8 สิงหาคม 2562 15 12 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 21 สิงหาคม 2562 15 12 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 27 สิงหาคม 2562 20 14 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 29 สิงหาคม 2562 15 11 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 2 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 3 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 4 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 5 กันยายน 2562 5 5 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 23 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 24 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ