สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโคกโพธิ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 6 สิงหาคม 2562 20 11 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 20 สิงหาคม 2562 20 14 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 27 สิงหาคม 2562 35 22 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 3 กันยายน 2562 22 20 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 4 กันยายน 2562 20 13 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 5 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 23 กันยายน 2562 40 35 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 24 กันยายน 2562 40 37 รายชื่อ