สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองปัตตานี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 23 สิงหาคม 2562 10 6 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 28 สิงหาคม 2562 39 34 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 29 สิงหาคม 2562 26 21 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 30 สิงหาคม 2562 39 39 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 2 กันยายน 2562 30 19 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 18 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 19 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 20 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 23 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ