สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีนครินทร์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศพก.อ่างทอง 12 กันยายน 2562 90 75 รายชื่อ
2 ศพก.อ่างทอง 17 กันยายน 2562 50 16 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคมอำเภอศรีนครินร์ 18 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 18 กันยายน 2562 20 3 รายชื่อ