สรุปยอดห้องอบรม อำเภอป่าพะยอม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม 11 กันยายน 2562 200 185 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม 18 กันยายน 2562 200 170 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม 23 กันยายน 2562 50 4 รายชื่อ
4 ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม 24 กันยายน 2562 100 3 รายชื่อ
5 ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม 25 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
6 ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม 27 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 7 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ