สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางแก้ว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 14 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 28 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 29 สิงหาคม 2562 20 15 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 30 สิงหาคม 2562 30 24 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 3 กันยายน 2562 50 31 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 17 กันยายน 2562 40 31 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 18 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 19 กันยายน 2562 40 12 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 20 กันยายน 2562 40 1 รายชื่อ