สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีบรรพต

อัพเดทเมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาหมู่ 10 ต.เขาปู่ 19 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
2 ศาลาหมู่ที่ 2 ต.ตะแพน 11 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
3 ศาลาหมู่ที่ 2 ตำบลเขาปู่ 10 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
4 ศาลาหมู่ที่ 6 ตำบลตะแพน 20 กันยายน 2562 30 21 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 12 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 17 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ