สรุปยอดห้องอบรม อำเภอควนขนุน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดโคกศักดิ์ ม.6 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 9 กันยายน 2562 90 30 รายชื่อ
2 วัดโคกโดน ม.2 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 10 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
3 วัดโคกโดน ม.2 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 17 กันยายน 2562 120 112 รายชื่อ
4 ศาลาหมู่ ม.8 ต.ทะเลน้อย 16 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
5 ศาลาหมู่ ม.8 ต.ทะเลน้อย 23 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ
6 ศาลาหมู่บ้าน ม.7 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทุลง 11 กันยายน 2562 100 97 รายชื่อ
7 ศาลาหมู่บ้าน ม.7 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทุลง 18 กันยายน 2562 120 113 รายชื่อ