สรุปยอดห้องอบรม อำเภอตะโหมด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 10 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 11 กันยายน 2562 50 30 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 17 กันยายน 2562 80 46 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 18 กันยายน 2562 150 42 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 19 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ