สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเขาชัยสน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศบกต.โคกม่วง 20 กันยายน 2562 32 32 รายชื่อ
2 ศพก.ปาล์มน้ำมัน ตำบลจองถนน 3 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
3 ศพก.ปาล์มน้ำมัน ตำบลจองถนน 4 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
4 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.เขาชัยสน 16 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
5 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.เขาชัยสน 19 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
6 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่12 ต.หานโพธิ์ 9 กันยายน 2562 60 46 รายชื่อ
7 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่12 ต.หานโพธิ์ 10 กันยายน 2562 60 33 รายชื่อ
8 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่12 ต.หานโพธิ์ 18 กันยายน 2562 44 43 รายชื่อ
9 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่12 ต.หานโพธิ์ 19 กันยายน 2562 1 1 รายชื่อ
10 ห้องประชุม อบต.ควนขนุน 17 กันยายน 2562 30 20 รายชื่อ
11 ห้องประชุม อบต.ควนขนุน 18 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 5 สิงหาคม 2562 20 4 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 15 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ