สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกงหรา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 7 สิงหาคม 2562 20 4 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 27 สิงหาคม 2562 50 24 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 28 สิงหาคม 2562 50 13 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 29 สิงหาคม 2562 50 20 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 30 สิงหาคม 2562 50 35 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 2 กันยายน 2562 50 31 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 16 กันยายน 2562 70 32 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 18 กันยายน 2562 50 28 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 19 กันยายน 2562 50 41 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 20 กันยายน 2562 50 37 รายชื่อ