สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองพัทลุง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 4 กันยายน 2562 230 222 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 18 กันยายน 2562 220 205 รายชื่อ