สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหาดสำราญ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 13 สิงหาคม 2562 40 19 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 20 สิงหาคม 2562 40 22 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 26 สิงหาคม 2562 40 20 รายชื่อ
4 ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 28 สิงหาคม 2562 40 27 รายชื่อ
5 ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 29 สิงหาคม 2562 40 22 รายชื่อ
6 ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 2 กันยายน 2562 40 21 รายชื่อ
7 ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 4 กันยายน 2562 40 4 รายชื่อ
8 ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 5 กันยายน 2562 40 14 รายชื่อ
9 ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 23 กันยายน 2562 30 6 รายชื่อ
10 ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 24 กันยายน 2562 40 32 รายชื่อ
11 ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 25 กันยายน 2562 30 5 รายชื่อ