สรุปยอดห้องอบรม อำเภอรัษฎา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 28 สิงหาคม 2562 150 20 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 29 สิงหาคม 2562 150 20 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 4 กันยายน 2562 150 20 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 5 กันยายน 2562 150 21 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 9 กันยายน 2562 150 23 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 10 กันยายน 2562 150 25 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 16 กันยายน 2562 150 24 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 17 กันยายน 2562 150 15 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 24 กันยายน 2562 150 28 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 26 กันยายน 2562 150 13 รายชื่อ