สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาโยง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 5 กันยายน 2562 35 14 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 6 กันยายน 2562 50 35 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 9 กันยายน 2562 35 29 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 10 กันยายน 2562 25 23 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 16 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 20 กันยายน 2562 25 5 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 28 ตุลาคม 2562 10 1 รายชื่อ
8 องค์การบริหารสวนตำบลนาข้าวเสีย 16 กันยายน 2562 40 35 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ 16 กันยายน 2562 45 41 รายชื่อ